Menu

Klingen

1919-01-15

Afsender

Ragnar Hoppe

Dokumentindhold

Ragnar Hoppe takker for brev og stiller Klingen et eksemplar af Flammans årbog i udsigt. En af dagene vil de holde møde om Klingen, i øvrigt håber de, Klingen vil anmelde deres Josephson-bog, og at tidsskriftet bliver tilsendt Svenska Dagbladet, hvor Pär Lagerkvist og Hoppe er anmeldere.

Transskription

Föfattaren
Herr Poul Uttenreiter
Kerteminde.
Tack för brev. Jag har varit sjuk ett par dagar och vilde ni altså ursäkta att det dröjt lite mere med et svar. Redaktionen av Flamman har lovat sände Er ett ex. av årboken och kan nu vänte den en av de allra närmaste dagarna.
En af dagarna skola vi ha ett möte ang. Klingen och så snart saken är klar, skall jag sedan sätta mig i förbindelse med Er eller Hr. Salto, som jag ber Er hälsa så hjärteligt.
Gregor Paulsson och jag skulle vara Er mycket förbundna om ni i Klingen ville skriva en artikel om den av os utgivne Josephson-portföljan, eller om ni åtminstone ville sätta in en notis om den. Ni sändar väl Klingen till Svenska Dagbladet, där Pär Lagerkvist och jag är anmälare.
Mera om några dagar.
Hengivenst [?]

Er Ragnar Hoppe

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Svensk

Flammans årbog blev omtalt af Uttenreitter i Klingens martshæfte 1919.
Den omtalte Josephson portefølje er antagelig Ernst Josephsons teckningar 1888-1906, med indledning af Gregor Paulsson, Stockholm 1918.

Stockholm

Nationalmuseums brevpapir
Stockholm

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.