Menu

Klingen

1917-10

Dokumentindhold

Christian Houmark lover Uttenreitter, at denne vil modtage Politiken gratis fremover. Desuden beder han Uttenreitter sende Salto op til ham, så vil han skrive om Klingen, og han sender hilsen og tak til Gelsted, som hjalp ham igennem en ulykkelig sommer.

Transskription

Hotel Phoenix
Kære Poul Uttenreitter.

Tak for Deres Kort. For Fremtiden skal "Pol." nok blive afsendt saadan, at den intet koster Dem. Og Tak for den hyggelige aften, naar vi igen mødes, glæder jeg mig til at være sammen med Dem og Deres Hustru. Send snarest Hr. Salto op til mig, saa skal jeg skrive om "Klingen". Det er et godt Navn.
Jeg holder mest af min lille, kære By og dens Omegn i Efteraars- og Vinterdragt, men Forholdene - eller Pengene - kræver, at jeg er her.
Hils Gelsted og Tak ham foreløbigt. Han hjalp mig over den Ulyk-

keligste Sommer, jeg har oplevet.

Deres hengivne
Christian Houmark.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet er udateret, men må være fra lige omkring Klingens start, da navnet kommenteres, og Houmark ønsker at skrive en artikel om tidsskriftet.

København

Brevpapir: Hotel Phønix

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4