Menu

Klingen

1918-01-01

Afsender

Alf Larsen

Dokumentindhold

Alf Larsen takker for brev og fotografi. Endvidere kommenterer han et digt, han fremsender samtidig, og Gelsteds fravær fra København, som måske er godt for Gelsted, men Alf Larsen savner ham.

Transskription

1/1 18

Kjære herr Poul Uttenreiter,
Min bedste tak for brevet og for fotografiet. Jeg haaber at jeg ved leilighed faar se Dem i virkeligheden! Her sender jeg nu et lidet digt som De kan se paa Skulde De synes at det er svagt (lidt for kort ogsaa kanske?) saa send mig det tilbage med Deres bemærkninger. Noget prosa har jeg endnu ikke faat istand da jeg har bikset med en artikkel om Obstfelder og en ditto om Olav Dunn (en landsmaalsforfatter som holder maal med de største i norsk literatur) men

jeg skal gjøre mig flid med at faa noget skrevet av ved leilighed. Jeg skriver saagodtsom hver dag noget, og hvergang jeg ser paa det efter en tids forløb synes jeg at der er mange tildels forbløffende gode ting imellem!
Hermed de venligste hilsner igjen og godt nyt aar til Dem og Otto Gelsted! Jeg tviler ikke paa at han har bedst av at være i Kerteminde, men jeg savnet ham i den grad sidst jeg var i Danmark, at jeg er egoistisk nok til at glæde mig over udsigten til at træffe ham i København eller forstæder, naar jeg atter kommer derned!

Deres Alf Larsen.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Digtet kan være ”Stranden” bragt i I. årgang nr. 5, som er et kort digt. Men Alf Larsen optrådte så hyppigt i spalterne, at det kan være svært at afgøre, præcis hvilke digte, der er i redaktionens hænder.

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.