Menu

Klingen

1917-10-15

Dokumentindhold

Johannes Buchholtz takker for det tilsendte hæfte af Klingen, som han bedømmer meget positivt, det gælder både Saltos og Gelsteds bidrag. Han lover selv at sende noget til tidsskriftet.

Transskription

Struer den 15/10 1917

Kære Poul Uttenreitter!
Tak, tusind Tak, for Kort og Telegram og det smukke grønne Hæfte. Jeg havde endnu ikke set Klingen. Det er nobelt - jeg haaber - og er lige ved at tro - dets Fremtid bliver lang. Det nye Sort paa Hvidt synes jeg er ganske mislykket. Deres er godt. Billederne er sjældne og staar dejligt. Men De maa endelig sørge for en

nøgen Kvinde i hvert eneste Hæfte. Det er det skønneste og tillige det mest unge og det sundeste man kan se for sine Øjne.
Gelsteds Digt er dejligt. Gud give der ikke havde staaet Aa at i det, saa havde det været fuldkomment.
Nu skal jeg gøre mig Umage med det Bidrag, men det er ikke let at naa Salto i Finhed og Menneskelighed.
Aramis er ogsaa god, hvor disse Aforismer er heldigt fjernt fra Familiejournalens. Jeg synes ikke om Betegnelsen Noter, men kan ikke finde paa noget bedre end

Tanker. Hvilket jo ikke er halsbrækkende originalt.
Hjertelig Hilsen til Dem og Frue fra Olga og
Deres hengivne
Johannes Buchholtz

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

”Det smukke grønne Hæfte” er Klingens første nummer, der havde grønt omslag og var udkommet 10 dage før, bl.a. med Otto Gelsteds digt ”September” og sammes ”Noter”, de sidste signeret Aramis. Buchholtz’ egne bidrag startede i I. årgang nr. 2.
Første nummer af det omtalte tidsskrift Sort paa Hvidt (redigeret af Thorkil Barfod) udkom 11. oktober 1917, og med sin blanding af litteratur- og kunststof kunne det virke som et sidestykke, måske en konkurrent til Klingen.

Struer
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.