Menu

Klingen

1918-09-28

Afsender

Juho Rissanen

Dokumentindhold

Juho Rissanen takker for brev, foto og Klingen. Det morer ham, hvis tidsskriftet har fundet udbredelse i Finland, og han vil gerne hjælpe. Han har ikke selv raderet for nylig, men sender en liste over finske kunstnere, der har arbejdet med grafik, og Salto indbydes til besøg hos ham i København.

Transskription

København 28-9-18

Kære Frue og Hr
Uttenreitter!

Hjertelig Tak for deres venlige Brev og Fotografi samt for Klingen. Deres Brev er kommet mig saa sent i Hænde, jeg har først modtaget det for 8 Dage siden, jeg har været meget optaget med alt Ting Atellie og forskellig og er begyndt at arbejde og har derfor ikke kundet

svare dem paa deres Brev før og haaber de undskylder mig derfor. Jeg syntes det er morsomt vist Klingen ogsaa har fundet Udbredelse i Finland, og vil med Glæde give alle de Oplysninger, og den Hjælp som jeg kan. Det er meget længe siden, jeg har forsøgt Radering, og Blade deraf findes ikke mere. Her sender jeg Navnene paa de Personer, som jeg ved har arbejdet med Gra-

fisk Kunst, men blandt disse er ældre Kunstnere, saa jeg ikke ved om di kan forenes med Klingens Formaal, men de kan selv vælge imellem dem, naar de har set deres Arbejde
Aksel Gallén
Eero Jaarnfelt
W. Finch
M. Enckell
H. Simberg
M. Oinonen
Alvar Cavén
Brødrene Carlsted
Parviainen

[vertikalt i højre side]:
Naar de kommer til København er de hjærtelig velkommen, jeg er paa Atellie fra 10-5: Mathildevej 22, 5.

Adresserne ved jeg ikke inu, men di kan adressere efter nedenstaaende
Konstnärs gillet
Helsingfors.

Tak for deres Venlighed med Brødkortene, men jeg har faaet Forlængelse til Tilladelse til November og søger igen derom, men faar jeg ikke Forlængelse saa lader jeg dem det vide. Jeg kommer nok til Kerteminde men jeg ved ikke endnu hvornaar.
Mange Hilsener til dem begge to fra deres
Juho Rissanen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Hverken Juho Rissanen eller de foreslåede kunstnere kom til at bidrage til Klingen.

København
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.