Menu

Klingen

1917-09-17

Afsender

Sophus Claussen

Dokumentindhold

Sophus Claussen har tilfældigvis netop skrevet et digt, som han dog forudser vil være for meget for det endnu ufødte kunstblad. Men hvis det kommer i tidsskriftets første nummer, vil han prøve at få det i Politiken samtidig.

Transskription

Kbhv. 17.9.17

Hr. Poul Uttenreitter
Et Tilfælde vil, at medfølgende pædagogiske og ophøjede Scherzo netop nu har set Dagens Lys.
Da jeg ikke kender Formatet af det ufødte Kunstblad eller Arbejdsplanen, forudser jeg at dette opflammende Malerdigt vil være Dem for meget. Men send det da tilbage.
Kan De faa det med i første Nummer, skal jeg se at faa det optaget i "Politiken" samtidig
Det vil altid vække nogen

Opmærksomhed.
Nej, jeg kom ikke til Kerteminde den Gang.
Men en anden Sommer!

Venlig Hilsen
Deres
Sophus Claussen

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Digtet, Den lykkelige Maler, blev trykt i tidsskriftets andet nummer.

Frederiksberg

Sophus Claussens brevpapir og kuvert
[bag på kuverten:]
Smallegade 2IV
Kbhv. F

Kerteminde

Hr. Byfogedfuldmægtig Poul Uttenreitter
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 5225 kvart