Menu

Klingen

1917-12-20

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto meddeler Ernst Goldschmidt, at Klingen blot vil bringe Oluf Hartmanns radering ledsaget af nogle ord af Leo Swane.

Transskription

20/12 1917

Hr. Ernst Goldschmidt
Jeg gemmer saa Reproduktionerne efter Hartmanns Billeder og bringer kun Raderingen med nogle Ord af Leo Swane. Maaske vi saa senere kan bringe Hartmann frem med Bidrag fra Deres Haand!

Deres ærbødige
Axel Salto

[tilføjet med blyant med anden skrift]:
1917 20/12

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Frederiksberg
København

Maleren Ernst
Goldschmidt
St. Marcus Allé 5
Kjøbenhavn

Oluf Hartmann
Leo Swane

Det Kongelige Bibliotek, Ernst Goldschmidts efterladte papirer Tilg. 620.